25 lipca 2022 Udostępnij

Związek między stresem a zdrowiem

Wpływ stresu na zdrowie. Co musisz wiedzieć?

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje stresu są korzystne dla naszego zdrowia. Na przykład chwilowy przypływ adrenaliny może pomóc nam szybko myśleć i działać. Nazywamy to reakcją "walki lub ucieczki". Chociaż stres, którego doświadczamy w życiu, nie jest na ogół czymś złym, ważne jest, aby określić, jakie źródła go powodują. Zrozumienie związku między stresem a zdrowiem jest niezbędne do kierowania polityką we wszystkich sektorach naszego życia

Stres: przyczyny

Reakcja fight-flight-freeze jest adaptacyjną odpowiedzią organizmu na dostrzeżone niebezpieczeństwo. W czasach prehistorycznych reakcja ta była ważnym narzędziem ewolucyjnym służącym do obrony przed tygrysami. W nowoczesnym społeczeństwie stres może przybierać subtelne formy, takie jak duże obciążenie pracą lub opieka nad kimś dla nas ważnym. Niezależnie jednak od źródła, nasz organizm traktuje wszystkie te sytuacje jako zagrożenia i dlatego reaguje odpowiednio. 

Negatywny wpływ stresu na zdrowie

Badania pokazują, że przewlekły stres jest potencjalnym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania różnych chorób. Układ sercowo-naczyniowy dostarcza pożywienie i tlen do różnych narządów. Jest on również odpowiedzialny za koordynację reakcji organizmu na stres. Wzrost tętna i silniejsze skurcze mięśnia sercowego to dwa przykłady ostrej reakcji na stres. Układ sercowo-naczyniowy jest również głównym podejrzanym o przewlekły stan zapalny, który może prowadzić do wielu chorób, w tym raka, miażdżycy i cukrzycy. Stres i zdrowie są ze sobą ściśle powiązane. Stres jest silną przyczyną złego stanu zdrowia. Może zwiększać różnice w stanie zdrowia i zaostrzać problemy społeczne i ekonomiczne. Hipoteza odwróconej litery U głosi, że istnieje "punkt krytyczny", w którym stres staje się zbyt dużym obciążeniem. U niektórych osób ten stresor jest formą odporności, cechą, która zwiększa ich zdolność do tolerowania sytuacji stresowych. U innych osób odporność jest wrodzoną umiejętnością radzenia sobie z wyzwaniami i zachowywania pozytywnego nastawienia w trudnych okolicznościach.

stres a zdrowie

Stres i jego wpływ na funkcjonowanie jelit

Najnowsze badania wykazały, że osoby silnie zestresowane są bardziej narażone na choroby układu krążenia i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego górnych kończyn. Stres jest również związany ze zwiększoną absencją w miejscu pracy. Koszty stresu związanego z pracą szacuje się na 2,8 mld dolarów rocznie. Potrzeba jednak więcej badań, aby lepiej zrozumieć powiązania między stresem a zdrowiem. Przewlekły stres wpływa na trawienie i wchłanianie składników odżywczych przez jelita. Jelita są zaprojektowane tak, aby mieć szczelną barierę, która chroni organizm przed bakteriami jelitowymi. Jednak gdy czynnikiem jest przewlekły stres, bariera jelitowa staje się osłabiona i pozwala bakteriom jelitowym wejść do organizmu. Ta osłabiona bariera skutkuje przewlekłymi, łagodnymi objawami choroby. Jeśli przewlekły stres staje się problemem, ćwiczenia fizyczne powinny być zalecane jako terapia.

wpływ stresu na jelita

Stres a odporność organizmu

Organizm reaguje na przewlekły stres, wydzielając hormon znany jako kortyzol. Hormon ten wyzwala reakcję walki oraz zwiększa tempo bicia serca i ciśnienie krwi. Przy przewlekłym stresie hamuje komunikację między układem odpornościowym a osią HPA, która odpowiada za regulację funkcji immunologicznych i metabolicznych. Przewlekły stres jest główną przyczyną zaburzeń odporności, w tym depresji, lęku i zmęczenia.

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)