3 kwietnia 2017 Udostępnij

Jak szybko można wykonać rozliczenie PIT 2016 przez Internet?

Rozliczenie pit elektronicznie to niewątpliwie najszybszy i najłatwiejszy sposób na złożenie rocznego zeznania podatkowego. Do tej formy dostępnej od 2008 roku (w ograniczonym zakresie) przekonuje się każdego kolejnego roku coraz większa liczba podatników.

Kto może złożyć rozliczenie PIT 2016 przez Internet?

W roku 2017 wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość rozliczenia swoich pitów online. W pierwszym roku dostępności tej formy składania pitów, mogli skorzystać z niej tylko podatnicy, którzy składali PIT-37.  W następnych latach dostęp się rozszerzał i rozliczenie pit 2016 przez internet mogą też złożyć podatnicy rozliczający się na formularzach: pit-36, pit-36L, pit-38 i pit-39, a także pit-28, pit 16A, pit-19A. Do formularzy tych automatycznie wypełniane są wymagane załączniki (np. przy korzystaniu z ulg podatkowych - PIT/O, przy dochodach zagranicznych PIT/ZG itd).

Co jest potrzebne do rozliczenia PIT 2016 przez Internet?

W każdym przypadku do rozliczenia rocznego musimy zebrać informacje o przychodach, kosztach, odliczeniach i zaliczkach na podatek, z okresu całego roku podatkowego, który rozliczamy.  Jeśli uzyskujemy przychody bez pośrednictwa płatników, sami musimy przygotować wszystkie dane. Jeżeli nasze dochody to wynagrodzenie za pracę, emerytura, albo inne wypłacane przez płatników, to otrzymamy informacje roczne PIT-11, PIT-8A, PIT-40A. Informacje te płatnicy mają obowiązek sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych oraz podatnikom do końca lutego. Powinniśmy otrzymać je najpóźniej w pierwszych dniach marca. Musimy też przygotować kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji pit, która będzie potrzebna do zestawu danych autoryzujących stanowiących uproszczony podpis elektroniczny podatnika.

Jeśli chcemy rozliczyć pit wspólnie z małżonkiem, to potrzebne będą też jego dane.

Korzystanie z ulg podatkowych wymaga zgromadzenia dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz wysokość poniesionych wydatków. Dokumentów tych nie dołączymy do zeznania, ale musimy je mieć do okazania w razie kontroli podatkowej przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych licząc od początku następnego (2018) roku.

Mając zebrane wszystkie dane  możemy przystąpić do rozliczenia PIT 2016 przez internet. Aby rozliczyć pit online, potrzebny jest niewątpliwie dostęp do sieci internetowej. Możemy korzystać z komputera, tabletu, a nawet telefonu komórkowego, jeśli skorzystamy z programu PITax.pl Łatwe podatki. Program nie wymaga specjalnego oprogramowania, działa we wszystkich przeglądarkach internetowych.

Kiedy i ile czasu zajmie nam rozliczenie pit 2016 przez Internet?

Z programem do rozliczenia pit możemy pracować o każdej porze dnia i we wszystkie dni tygodnia. Po wprowadzeniu danych (w intuicyjnym programie wystarczy odpowiedzieć na proste pytania) wszystkie obliczenia zostaną wykonane automatycznie. Nie musimy używać kalkulatora, znać limitów odliczeń i stawek podatkowych. Mamy zapewnioną poprawność wszystkich obliczeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi regułami i wskaźnikami. Rozliczenie PIT trwa zaledwie kilka minut. Program sprawdza też na bieżąco poprawność wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na formularzu. Jest to bardzo ważne, gdyż niekompletny formularz nie zostałby przyjęty przez system e-Deklaracje, musielibyśmy wprowadzić poprawki. Na koniec podajemy wysokość przychodu wykazanego w pit składanym w ubiegłym roku lub wpisujemy 0 (zero) jeśli nie składaliśmy żadnej deklaracji.

Gotową deklarację pit wysyłamy do urzędu skarbowego online jednym kliknięciem. Jeśli nie wystąpi żaden błąd, nasz dokument otrzyma w systemie status 200. Wtedy zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), oficjalny dokument elektroniczny potwierdzający poprawne i terminowe przekazanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego online.

Ułatwienia wprowadzone przez resort finansów

Dla podatników uzyskujących dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników Ministerstwo Finansów przygotowało usługę wstępnie wypełnionego zeznania PFR PIT-37 i PFR PIT-38. Korzystając z tej usługi możemy jeszcze skrócić czas na rozliczenie PIT 2016 przez internet. Nie musimy wtedy przenosić danych z informacji sporządzanych przez płatników. Wystarczy sprawdzić poprawność wstępnie przygotowanego przez administrację podatkową zeznania, wprowadzić np. przysługujące odliczenia i wysłać.

Artykuł sponsorowany

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)