28 lutego 2022 Udostępnij

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu - co warto wiedzieć

Marki kosmetyczne rozwijają się w zastraszającym tempie. Portfele sklepów pełne są rodzimych kosmetyków, jak również tych, które jeszcze do niedawna były niedostępne poza granicami kraju. Mamy wielu dystrybutorów i importerów kosmetyków azjatyckich, dlatego też cieszą się one wciąż największą popularnością.

Czy każdy kosmetyk wyprodukowany w odległych zakątkach świata jest legalnie wprowadzany na rynek?

Niestety, nie wiemy. Wiemy natomiast, co należy zrobić, aby legalnie wprowadzić do obrotu kosmetyki, zarówno te wyprodukowane na terenie UE, jak i poza nią. Import lub dystrybucja kosmetyków zza oceanu to duża odpowiedzialność. Ponieważ do każdego produktu, który jest wprowadzany na rynek musi być dołączona pełna dokumentacja, Dokumentacja zawiera szereg badań, które sprawdzą bezpieczeństwo stosowania. Dokumenty muszą spełniać wszystkie wymogi prawne. Niestety, jest w nich wiele wad. Braki mogą być sprawdzone przez odpowiedni organ nadzoru (Sanepid, Inspekcja Handlowa) podczas kontroli.

Osoba odpowiedzialna

Importer nowych produktów kosmetycznych spoza UE ponosi pełną odpowiedzialność za produkt. Nie ma znaczenia, czy kosmetyk został wyprodukowany przez koreańskiego producenta. Importer/dystrybutor jest osobą odpowiedzialną po wwiezieniu produktu na teren UE. Rozporządzenie o kosmetykach jest głównym dokumentem regulującym prawo kosmetyczne w UE. Określa ono dokładnie, jakie działania należy podjąć, aby wprowadzić na rynek i sprzedać kosmetyki, zarówno te wyprodukowane w UE, jak i poza nią.

Testowanie kosmetyków

Po pierwsze, należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Zgodnie z prawem, osoba ta musi znajdować się w jednym z krajów UE. Kraje Unii Europejskiej. Następnie należy przeprowadzić serię badań, które potwierdzą bezpieczeństwo produktów kosmetycznych dla klientów. Istnieją trzy rodzaje testów, które są wymienione w Rozporządzeniu o kosmetykach: dermatologiczne, mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Rodzaj produktu kosmetycznego (jego forma i skład) decyduje o tym, jakie testy są stosowane.

Czy karta charakterystyki jest wystarczającym dokumentem aby legalnie sprzedawać kosmetyki? Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego? Dowiedz się więcej na https://chemicznasubstancja.pl/karty-charakterystyki/yjxl/co-powinna-zawierac-karta-charakterystyki-produktu-chemicznego.html

Kosmetyki

Pakowanie produktów kosmetycznych

Opakowanie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. Ma ono swoją własną dokumentację. Etykieta na produkty kosmetyczne również podlega wielu regulacjom. Powinna być łatwa do zrozumienia i dostarczać jasnych informacji na temat prawidłowego użycia i stosowania kosmetyku. Na etykiecie powinny znaleźć się informacje o składzie, dacie i terminie ważności. Powinna być na niej również podana waga nominalna opakowania oraz informacje o osobie, która wprowadziła produkt na rynek. Powinny być one również wymienione, jeśli kosmetyk zawiera substancje uczulające. Substancje te zazwyczaj wymienione są na końcu lub pod koniec składu.

Sprawdź deklaracje marketingowe

Oprócz testów podstawowych, należy przeprowadzić testy w celu sprawdzenia właściwości produktu. Właściwości te są wyraźnie opisane na opakowaniu. Jednostka kontrolna nie przeoczy żadnego zapisu. Każda deklaracja handlowa musi być udokumentowana.

Co to wszystko oznacza dla przeciętnego zjadacza chleba?

Oznacza to, że producent nie może deklarować np. nawilżającego działania kosmetyków, jeśli nie przeprowadzono badań. Po odpowiednim oznakowaniu i badaniach laboratoryjnych przychodzi czas na stworzenie najważniejszego dokumentu, czyli Raportu Oceny Bezpieczeństwa. Raporty bezpieczeństwa scalają wszystkie informacje o produkcie. Podczas jego opracowywania analizowane jest bezpieczeństwo (analiza i obliczenia dawek ekspozycyjnych, margines bezpieczeństwa) Dokument ten może być przygotowany tylko przez osobę uprawnioną. Analiza wszystkich danych wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia.

Raport oceny bezpieczeństwa jest dokumentem kluczowym

Raport Oceny Bezpieczeństwa jest dokumentem docelowym, który jest przeglądany podczas inspekcji. Cała dokumentacja produktu powinna pozostać w siedzibie firmy. Adres ten można również znaleźć na opakowaniach.

Zarejestruj swój produkt

Ostatnim krokiem do wprowadzenia kosmetyków na rynek jest ich rejestracja w Europejskiej Bazie Danych Notyfikacyjnych Produktów Kosmetycznych (tzw. portal CPNP). Producent/osoba
Dystrybutor lub importer odpowiedzialny za produkt musi zarejestrować wprowadzane na rynek produkty w bazie. Dzięki temu organy kontrolne mogą monitorować wszystkie produkty, które są wprowadzane na rynek UE.

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)