21 grudnia 2021 Udostępnij

Jak rozpoznać współuzależnienie od alkoholu?

Alkoholizm jest stanem, który wpływa nie tylko na osobę nadużywającą alkoholu. Może on również wpływać na ich bliskich, często prowadząc do stanu zwanego współuzależnieniem od alkoholu.

Co to jest współuzależnienie od alkoholu?

Współuzależnienie od alkoholu odnosi się do stanu, który powoduje niedostosowanie do problemu spowodowanego przez uzależnienie od alkoholu bliskiej osoby. Jest to powszechne dla ludzi, aby rozwijać zaburzenia dostosowania i objawy stresu pourazowego. Współuzależnienie alkoholowe może dotknąć małżonka lub partnera alkoholika. Dorosłych, którzy potencjalnie mogliby zakończyć związek z osobą uzależnioną. Zespół ten nie dotyka dzieci alkoholików. Ponieważ w ich związku nie ma wolności, są one zmuszone do życia z nadużywającymi alkoholu rodzicami.

Jak powstaje współuzależnienie alkoholowe?

W konsekwencji u współmałżonków lub partnerów alkoholika może rozwinąć się zespół współuzależnienia od alkoholu. Dzieje się tak z powodu destabilizacji życia, cierpienia i problemów, jakie niesie ze sobą uzależnienie. Jest to bezpośrednio związane z potrzebą przetrwania w sytuacjach stresowych i brakiem poczucia bezpieczeństwa. W miarę postępu uzależnienia od alkoholu, osoba pijąca staje się coraz bardziej nieudolna i w końcu przestaje wykonywać jakiekolwiek czynności, które są związane z jej rolą w życiu rodziny. Prowadzi to w końcu do utraty miłości do bliskich i wszystkich rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z uzależnieniem. Osoba, która jest alkoholikiem w tym stanie wymaga stałej opieki. Sprzyja to rozwojowi i utrzymywaniu się zespołu współuzależnienia alkoholowego u współmałżonka lub partnera.

Konsekwencje współuzależnienia od alkoholu

Życie z partnerem uzależnionym od alkoholu może prowadzić do długotrwałego stresu i nieskuteczności w staraniach o powstrzymanie alkoholika od picia. Zespół ten może mieć poważne skutki dla zdrowia psychicznego osób dotkniętych współuzależnieniem alkoholowym. Są to najważniejsze z nich:

 • nerwice
 • Zaburzenia emocjonalne - wahania nastroju i lęki, depresja i ciągłe napięcie
 • Zaburzenia poznawcze - poczucie zagubienia, utrata celu, zaburzenia wzorców normatywnych. Nierealistyczne oczekiwania
 • Poczucie beznadziejności
 • Samotność
 • Paraliż decyzyjny i towarzysząca mu niemożność podjęcia decyzji o rzuceniu palenia u osoby uzależnionej od alkoholu

Zespół współuzależnienia alkoholowego często prowadzi do nadużywania substancji, głównie w postaci leków nasennych i uspokajających. Osoba współuzależniona doświadcza wyraźnego obniżenia jakości swojego życia.

Leczenie uzależnienia od alkoholu - dowiedz się więcej na https://alkoholizmnowytarg.pl/leczenie-alkoholizmu-w-nowym-targu/b_pehr

Jak rozpoznać, że ktoś jest współuzależniony?

Współuzależnienie od alkoholu, choć nie jest zdiagnozowane jako jednostka chorobowa, jest niewątpliwie stanem patologicznym. Przejawia się poprzez szereg objawów. Zespół współuzależnienia to stan, w którym osoba całkowicie podporządkowuje swoje życie alkoholikowi. Jego myśli, emocje i zachowanie są skoncentrowane na alkoholiku i uzależnione od jego działań. Osoby współuzależnione często zaniedbują swoje własne podstawowe potrzeby i mają problemy z ich rozpoznaniem. Inne objawy współuzależnienia obejmują:

 • Usprawiedliwianie picia, zaprzeczanie i ukrywanie problemu z nadużywaniem alkoholu przed innymi
 • Próby ograniczenia picia osoby uzależnionej poprzez działania takie jak wylewanie alkoholu
 • Przejmowanie obowiązków osoby nadużywającej alkoholu
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za czyny alkoholika
 • Eliminowanie konsekwencji zachowań osoby uzależnionej od alkoholu
 • Obsesyjne dążenie do kontrolowania sytuacji.

Współuzależnienie może również objawiać się poczuciem winy, zaburzeniem własnych granic i podatnością na manipulację ze strony alkoholika. Niskie poczucie własnej wartości jest oznaką współuzależnienia. Czują potrzebę, aby udowodnić swoją wartość.

alkoholizm

Istnieją sposoby radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu

Osoby współuzależnione często zaprzeczają swoim potrzebom i minimalizują problem, co sprawia, że wierzą, iż nie potrzebują pomocy, aby poradzić sobie z sytuacją. Zespół współuzależnienia może być leczony za pomocą specjalistycznej psychoterapii. Terapia dla osób współuzależnionych pomaga im zrozumieć swoje emocje i zachowania. Może również pomóc w wypracowaniu zdrowszych i bardziej efektywnych sposobów funkcjonowania. Jakość życia współmałżonka lub partnera, który jest alkoholikiem, znacznie poprawia terapia współuzależnienia w ośrodkach leczenia uzależnień.

W jakim czasie najlepiej szukać pomocy w przypadku problemów z alkoholem?

Uzależnienie od alkoholu jest silnym problemem psychologicznym. Powoduje głód, który jest trudny do opanowania. Osoby uzależnione od alkoholu często odczuwają strach, rozpacz lub irytację, gdy nie mogą pić alkoholu przez dłuższy czas. Ten wewnętrzny przymus spowodował wiele zgonów i cierpień rodzin i nadal to robi. Kiedy powinniśmy rozpoznać, że choroba gwałtownie się nasila? Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej!

Oznaki i objawy uzależnienia od alkoholu

 • Silna, uporczywa potrzeba picia alkoholu (głód alkoholowy).
 • Kłopoty z kontrolowaniem picia (trudności z unikaniem picia, trudności z zaprzestaniem picia lub trudności z utrzymaniem go pod kontrolą do wcześniej ustalonego poziomu).
 • Picie alkoholu w celu złagodzenia lub zapobieżenia alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności.
 • Objawy abstynencyjne obejmują drżenie mięśni, nadciśnienie i nudności, biegunkę.
 • Tolerancja na alkohol została zmieniona (często zwiększona). Jeśli ta sama ilość alkoholu nie daje oczekiwanego efektu, trzeba spożywać większe ilości alkoholu, aby osiągnąć pożądany efekt.
 • Ograniczenie liczby zachowań związanych z piciem do zaledwie 1-2.
 • Stopniowe zaniedbywanie przyjemności, zachowań i zainteresowań innych niż picie.
 • Picie alkoholu, mimo świadomości jego potencjalnej szkodliwości dla zdrowia.

Osoba może być uznana za uzależnioną, jeśli ma więcej niż trzy z tych objawów. Ważne jest, abyś podjął odpowiednie kroki. Czasami pojedyncza walka nie przyniesie takich samych rezultatów jak profesjonalna pomoc, ale świadomość swojego problemu jest ogromnym krokiem we właściwym kierunku.

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)