7 grudnia 2021 Udostępnij

Tłumaczenia medyczne - dlaczego jest jednym z najtrudniejszych?

Medycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Każdy z nas w pewnym momencie życia styka się z dokumentacją medyczną, w tym z dokumentami diagnostycznymi, zaświadczeniami, ulotkami, publikacjami z prasy medycznej.

Za najtrudniejsze uważa się teksty specjalistyczne, które wymagają tłumaczenia medycznego i tylko nieliczni tłumacze są w stanie je wykonać. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny tego zjawiska oraz pułapki i wyzwania, jakie stoją przed lingwistą, przeanalizujemy w kolejnym artykule.

Odpowiedzialność

Problem tkwi w ogromnej odpowiedzialności, jaka spada na tłumacza. Nawet jeśli może się wydawać, że jest to drobny błąd, taki jak w tłumaczeniu diagnozy, może mieć katastrofalne skutki dla pacjenta. Dodatkowo, pominięcia lub błędy w kluczowych informacjach farmakologicznych mogą skutkować odmową dopuszczenia do sprzedaży produktu leczniczego i narazić firmę na dodatkowe koszty.

Kłopotliwa terminologia

Kolejnym źródłem problemów tłumaczeniowych jest skomplikowana terminologia. Angielskie teksty medyczne charakteryzują się częstym stosowaniem łacińskiej lub greckiej nomenklatury. Przedrostki, przyrostki i rdzeń są podstawą słownictwa medycznego. Łacińskie "endo" oznacza wewnątrz, "endothelial", czyli śródbłonek. W terminologii medycznej stosuje się wiele skrótów (np. a.a (z łac. Arteriae - tętnice), które mogą sprawić wiele problemów niedoświadczonemu tłumaczowi i drastycznie wydłużyć czas potrzebny na przetłumaczenie dokumentu.

Tłumaczenia medyczne – na co zwrócić szczególną uwagę? Czytaj więcej na http://dokumentymedyczne.pl/tlumaczenia-medyczne/tlumaczenia-medyczne-na-co-zwrocic-szczegolna-uwage/mbje_ttml

Tłumaczenia medyczne

Neologizmy

Medycyna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Urządzenia medyczne, leki i metody terapeutyczne stale ewoluują. Oznacza to, że osoby pracujące w tej dziedzinie muszą kontynuować swoją edukację w danej specjalności medycznej. Ważne jest poszerzanie swojej wiedzy, szczególnie dla tłumaczy, którzy będą musieli przekazywać znaczenie słów mówcy na różnego rodzaju konferencjach medycznych czy naukowych.

Normy prawne

Ważne jest, aby zapoznać się ze wszystkimi wymogami dotyczącymi tłumaczeń medycznych. Tłumaczenie dokumentów dotyczących nowych wyrobów medycznych musi być zgodne z dyrektywami dotyczącymi badań klinicznych obowiązującymi w kraju, w którym będą one stosowane. Badania kliniczne w Europie prowadzone są zgodnie z dyrektywą dotyczącą badań klinicznych (Rozporządzenie UE 536/2014).

Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że zawód tłumacza łączy w sobie wiele dyscyplin w sposób interdyscyplinarny. Tłumacze z dziedziny medycyny muszą posiadać rozległą wiedzę i doświadczenie w tłumaczeniu tekstów medycznych. Muszą również biegle posługiwać się językiem ojczystym. Atominium współpracuje tylko z takimi osobami. Nasi tłumacze medyczni to lekarze o różnych specjalizacjach. Ich wiedza i umiejętności poparte są latami praktyki i edukacji w tej dziedzinie.

Redakcja

farmactive.pl

Komentarze (0)